Gočár Josef

Gočár Josef, * 13. 3. 1880, † 10. 9. 1945, český architekt, urbanista; profesor, v letech 1928 – 31 rektor Akademie výtvarných umění v Praze. Člen SVU Mánes, Společnosti architektů, od 1911 člen Skupiny výtvarných umělců a redakce Uměleckého měsíčníku. 1912 založil (spolu s P. Janákem) Pražské umělecké dílny na výrobu kubistického nábytku. Patřil mezi nejvýznamnější architekty meziválečného období a stál v popředí vývoje moderní československé architektury. Po roce 1911 se orientoval na kubismus (dům U Černé matky boží v Praze, lázeňský dům v Bohdanči), po 1919 prošel údobím dekorativního plasticismu (bývalá Banka československých legií na Poříčí v Praze). Ve 20. letech se přiklonil k funkcionalismu; realizoval řadu staveb v Hradci Králové a dokončil regulační plán města (koželužská škola, státní gymnázium, ředitelství státních drah). Autor nerealizovaných projektů Staroměstské radnice a Státní galerie v Praze.                      

   Úvod