Gottwald Klement

ZvětšitGottwald Klement, * 23. 11. 1896, † 14. 3. 1953, český politik a státník. V květnu 1921 se účastnil založení KSČ (Komunistické strany Československa), 1921 – 26 její funkcionář na Slovensku, od 1925 člen politbyra (předsednictva) Ústředního výboru KSČ. 1926 – 29 vedl úspěšný boj za bolševizaci KSČ, který vyvrcholil pátým sjezdem, kde byl zvolen v roce 1929 generálním tajemníkem KSČ 1928 – 43 člen exekutivy Komunistické internacionály. V letech 1934 – 36 a 1938 – 45 působil v Moskvě. V prosinci 1943 jednal s E. Benešem o budoucím uspořádání ČSR, posléze se podílel na vypracování Košického vládního programu. Od 1945 předseda KSČ, 1945 – 46 místopředseda vlády, 1946 – 48 předseda vlády. Od léta 1947 usiloval podle moskevských pokynů o stalinský model komunistické diktatury v ČSR, v únoru 1948 hlavní stratég komunistického puče a nastolení totalitního režimu. Od 14. 6. 1948 do své smrti prezident republiky. Nese hlavní odpovědnost za nezákonnosti, zvůli a policejní i justiční teror konce 40. a zač. 50. let.

   Úvod