Gutfreund Otto

Gutfreund [gutfrojnt] Otto, * 3. 8. 1889, † 2. 6. 1927, český sochař; profesor na UPŠ (Umělecko-průmyslové škole) v Praze. Významný představitel českého sochařství 1. pol. 20. stol. Člen Spolku výtvarných umělců Mánes. V počátečním období pod vlivem francouzských sochařů, záhy ovlivněn kubismem, jehož prvky aplikoval na expresívně založených námětech (Úzkost, Job). Jako jeden z prvních v Evropě realizoval (ve svém druhém kubistickém období) picassovské pojetí soch. V předválečném období se v jeho tvorbě krátce objevily sociální a civilistní motivy, které plně rozvinul v souladu s proudem humanismu, ve 20. letech převážně v technice polychromované terakoty (Muž u selfaktoru, skupiny Obchodu).  

   Úvod