Kaňka František Maxmilián

Kaňka František Maxmilian, * 9. 8. 1674, † 14. 7. 1766, český architekt; spolupracovník G. B. Alliprandiho a G. Santiniho, přítel a spolupracovník M. B. Brauna a V. V. Reinera. Od roku 1724 císařský architekt. Pracoval pro rodinu Černínů (kaple v zahradním paláci ve Vídni, dostavba Černínského paláce v Praze, zámek ve Vinoři, dva paláce na Malé Straně) a další šlechtu (zámek Liběchov, přestavba zámku Konopiště, úprava Vrtbovské zahrady na Malé Straně aj.). Činný pro duchovní řády (kostel sv. Klimenta a dostavba Klementina pro jezuity v Praze, piaristický kostel v Litomyšli, konvent a prelatura augustiniánů na Karlově v Praze aj.). Autor návrhů oltářů, pomníků i soch. Jeho stavby jsou bližší klasicizujícímu baroku.  

   Úvod