Klíma Ladislav

Klíma Ladislav, * 22. 8. 1878, † 19. 4. 1928, český filozof, spisovatel a dramatik. Ve Vlastním životopise se představil jako zcela svobodný myslitel, v praxi usilující především o soulad s vlastním filozofickým stanoviskem, které uceleněji vyložil v prvotině Svět jako vědomí a nic. Noetický „absolutní“ subjektivismus (iluzionismus: „zevní svět je můj duševní stav“) se v něm spojuje s metafyzikou vůle (vliv A. Schopenhauera a F. Nietzscheho). Člověk chápající svou podstatu a uskutečňující svou vůli se stává tvůrcem, oprošťuje se od závislosti na společnosti, na její nedokonalé morálce a pozdvihuje se na úroveň boha (egodeismus). Současné české společnosti, zrazující svou lepší minulost, vytýkal malost, prostřednost, nedostatek tvůrčího vzletu. Svůj filozofický názor promítal do četných povídek, románů, dramat, úvah, aforismů, dopisů (mnohé vyšlo až po jeho smrti). Např. ústřední postava dramatu Utrpení knížete Sternenhocha dospívá v dějích plných utrpení, výstředností, záchvatů šílenství až k morbidnímu konci, v němž si plně uvědomí sebe sama a definitivně překoná vše minulé „normální“. Hrdinu novely Slavná Nemesis vítězství vůle v krajní situaci sice zabíjí, avšak smrt ho přivádí k božství, k věčnosti. Z dalších prací: Traktáty a diktáty, Matěj Poctivý (s Arnoštem Dvořákem), Vteřina a věčnost, Filosofické listy, O Solovjevově etice.  

   Úvod