Kolář Jiří

Kolář Jiří, * 24. 9. 1914, český básník a výtvarník. Spoluzakladatel (s J. Chalupeckým) a teoretik Skupiny 42, člen Umělecké besedy. Od roku 1979 žije v Paříži. V 50. letech směřoval od tradiční skladby básnického textu k intermédiím v přesahu do výtvarné oblasti. Údobí evidentní poezie (Básně ticha) charakterizuje tvorba koláže. V 60. letech přešel od nové geometrické abstrakce přes vizuální poezii, estetiku technického objektu k pop-artu a konceptuálnímu umění (Pocta aditivní poezie, Anděl). Autor básnických knih (Ódy a variace, Náhodný svědek, Vršovický Ezop), divadelních her (Chléb náš vezdejší), esejů (Snad nic, snad něco), knih pro děti (Kocourkov), editor publikací (Revue K). Řada jeho děl byla vydána v ineditní edici nebo v zahraničí (Roky v dnech, Očitý svědek, Prométheova játra ,Motýli). Překládal z literatury anglické a francouzské (W. Whitman, T. S. Eliot, E. L. Masters).  

   Úvod