Kosmas

Kosmas, * asi 1045, † 21. 11. 1125, český kronikář, kanovník svatovítské kapituly, příslušník vrstvy českých vzdělanců 2. pol. 11. století. Vzdělání získal v pražské katedrální škole a v Lutychu; pravděpodobně navštěvoval i jiné evropské školy. Proslul jako autor první, latinsky psané české kroniky Chronica Boemorum (Kronika Čechů); vzorem mu byla světová kronika Reginona z Prümu. Dílo zachycuje české dějiny od mýtických počátků až po vládu knížete Soběslava. Kronika je rozdělena do tří knih, z nichž první pojednává o nejstarších dějinách do roku 1038, druhá končí v roce 1092, třetí líčí Kosmovu současnost. Používal středověké i antické prameny a vycházel i z ústního podání nejstarších českých pověstí. Vyzdvihoval upevnění českého státu a křesťanství za vlády Přemyslovců. Pokračovateli Kosmase byli neznámý Kanovník vyšehradský (až do 1142) a neznámý Mnich sázavský (až do 1162).  

   Úvod