Kotěra Jan

Kotěra Jan, * 18. 12. 1871, † 17. 4. 1923, český architekt, návrhář nábytku, malíř a teoretik architektury; profesor na Uměleckoprůmyslové škole a rektor Akademie výtvarných umění v Praze, člen Spolku výtvarných umělců Mánes. Zakladatelská osobnost české moderní architektury. Raná tvorba inspirovaná přírodou a technikou byla ovlivněna spoluprací s O. Wagnerem. Aplikací jemných folklórních prvků směřoval k jedinečnému poetickému výrazu a k secesní dekorativnosti (Peterkův dům, pavilón Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze). Později se přiklonil k principům individualistické moderny. Stavbu podroboval požadavkům jejího účelu, využíval asymetrickou kompozici, neomítnuté cihlové zdivo, usiloval o potlačení latentní dekorativity přísným geometrickým tvaroslovím, reflektoval kubistické podněty (Městské muzeum v Hradci Králové, Leichtrův dům na Vinohradech v Praze, dělnické sídliště v Lounech, banka Slavie v Sarajevu, Lembergrův palác ve Vídni). Zabýval se problematikou českého rodinného domu, návrhy nábytku, bytových doplňků, skla a výstavních interiérů (mezinárodní výstava v USA, 1904). Autor publikací Práce mé a mých žáků, Dělnické kolonie.

   Úvod