Kubišta Bohumil

Kubišta Bohumil, * 21. 8. 1884, † 27. 11. 1918, český malíř, grafik, kreslíř a výtvarný kritik. Člen Skupiny Osma. Přední představitel moderního umění, první uplatnil principy kubismu v českém malířství. Raná tvorba poplatná pozdnímu impresionismu sisleyovsko-pissarovského zaměření (Pískařské lodě, Na návsi). Seznámení se s van Goghovým syntetismem, Munchovým symbolismem a Cézannovým plasticko-modelačním principem ovlivnily první tvůrčí období (Interiér, Letní den, Továrna, Podobizna se zeleným pozadím). V druhém tvůrčím období se vyrovnal s kubismem, později dospěl k syntéze klasicizujícího pojetí s kubistickým tvaroslovím. Geometrická struktura a barevná symbolika se v obraze stala výrazem duchovního principu (Kuřák, Vražda, Oběšený, Křížová cesta). V třetím období (předčasně uzavřeném smrtí), poznamenaném podněty italského futurismu a fauvismu, dospěl k osobité modifikaci kubismu (Vlak v horách, Moře). Autor řady uměleckých a kritických statí (Předpoklady slohu). Další dílo Pierot. 

   Úvod