Kupecký Jan

Kupecký Jan, též Kupezky Johannes, * 1667, † 16. 7. 1740, český malíř; jeden z nejvýznamnějších středoevropských barokních portrétistů. Pocházel z českobratrské rodiny, která odešla do Pezinku na Slovensku. Asi do 1707 činný v Římě. Autor žánrů a historických obrazů a zejm. portrétů (řada autoportrétů), v letech 1709 – 23 žil ve Vídni, činný pro Lichtenštejny, na čas dvorním malířem, 1716 v Praze. Po 1723 se usadil v Norimberku. Ovlivněn francouzskými reprezentativními portréty dospěl k osobitému stylu s barevnou rozmanitostí a dekorativní okázalostí, ale s výrazným zájmem o psychologickou charakteristiku portrétovaných osob (Podobizna umělcovy rodiny, Portrét hraběte Harracha, Portrét Petra Velikého, Portrét H.F. Wussinové , Podobizna paní Schreyvoglové aj.). Spolupracoval s P. Brandlem, měl řadu pomocníků a žáků, v Norimberku ovlivněn i nizozemskými malíři (Portrét Michaela Kreisingera ve stáří aj.). Přestože nežil v Čechách, jeho výtvarný názor je českému umění velmi blízký.  

   Úvod