Kupka František  

ZvětšitKupka František, pseudonym Paul Regnard, * 23. 9. 1871, † 21. 6. 1957, český malíř, grafik a ilustrátor. Od 1906 žil v Puteaux ve Francii. Člen České Akademie věd a umění, profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, 1931 čestný předseda a člen skupiny Section ďOr. Průkopník abstraktního umění. Pod vlivem symbolismu a secese překonává akademické vychodisko a počáteční plénerovou metodu. První impulsy ke kvalitativnímu obratu se dostavily z podnětů fauvismu a futurismu. K nefigurativnímu zobrazení dospěl v řadě obrazů, řešících problém pohybu od fázového k rotačnímu, problém barevné harmonie a prostoru, stavby a pohybu organické hmoty (Děvčátko s míčem, Dvoubarevná fuga). Hledal výraz pro přírodní řád a jeho procesy (Kosmické jaro). Odklonil se od civilizační tematiky ke geometrické abstrakci (Abstraktní malba). Své teoretické vychodisko publikoval v knize Tvoření v umění výtvarném. Věnoval se též kresbě, sociálněkritické satiře a ilustraci (Píseň písní, Aristofanes, Lysistrata). Dílo Kabaretní Herečka . 

   Úvod