Theodorik Pražský

Mistr Theodorik, Dětřich, zv. Zelo (Horlivý), * 1368, český malíř; patrně žák Mistra emauzského cyklu, poučený byzantskou a italskou malbou ikon (fyziognomie tváří, technika), představený pražského bratrstva malířů. Pro císaře Karla IV. vyzdobil kapli sv. Kříže na Karlštejně nástěnnými malbami (s fragmenty podkresby na omítce) a 130 deskovými obrazy světců a světic (tempera na dřevě, pozadí sádrové, puncované a zlacené), kteří tvoří Vojsko Kristovo, Nebeský Jeruzalém. Theodorikův karlštejnský cyklus patří k vrcholům soudobé evropské malby.Př.: Svatý Vít, deskový obraz zkarlštejnského

   Úvod